uskutečněné akce

Aktivity implementace jsou zaměřeny na 12 témat akčních plánů pro rok 2024 a 2025. 

Informace o některých z nich najdete na této stránce. (Průběžně je doplňujeme.)  

leden až duben 2024

20. 3. - Žijeme na Slavkovsku

Ve středu 20. března se v prostorách Integrované střední školy ve Slavkově u Brna uskutečnila akce propojující region a školní prostředí v rámci vzájemné spolupráce a vzdělávání pro základní a střední školy. 

Účastníky byli žáci a pedagogové z úplných základních škol ze Slavkova, Křenovic, Otnic a Šaratic. Vystavujícími byly Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Střední škola elektrotechnická a energická Sokolnice, MAS Slavkovské bojiště a samozřejmě náš MAP IV. 

Nešlo přehlédnout nadšení žáků z možnosti vyzkoušet různé činnosti, které byly připravené v rámci workshopů. Celkově se akce zúčastnilo 220 žáků základních škol a téměř 30 pedagogů a zástupců dalších subjektů regionu, což svědčí o významu a úspěchu této iniciativy podporující regionální identitu a místně zakotvené učení. 

Své opodstatnění mělo i představení regionální značky Brněnska, žáci získali představu o jednotlivých produktech/službách, které jsou vyráběny a provozovány v návaznosti na dobré tradice, s respektem k přírodě. Značku BRNĚNSKO prezentovala Místní akční skupina Slavkovské bojiště.


29. 2. - Žijeme na Slavkovsku
Cílovými skupinami našeho projektu jsou také rodiče dětí a žáků, veřejnost. Fotografie jsou z akce Žijeme na Slavkovsku z knihovny v Otnicích.Na programu společného posezení bylo Slavkovsko - oblast, ve které žijeme. Jeho cílem bylo také podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání dětí. Akce se konala 29. 2.

27. 2. - Kurz první pomoci
Seminář byl určen především pro zájemce z řad vedoucích neziskovek, vychovatelkám školních družin a v neposlední řadě také vyučujícím. Vzdělávací instituce PMeduca je zárukou kvality. 

Den řemesel

V dubnu připravujeme/realizujeme pro žáky Slavkovska projektové dny zaměřené na tradiční řemesla. Během každého setkání se žáci dozvědí např. o principu tkaní na tkalcovském stavu, vyzkouší techniku drátkování, grafické zdobení krojovaných doplňků a práci se dřevem. Pro žáky jsou připravené aktivity zdarma, realizují se obvykle v prostorách základních škol, které projeví o akci zájem. Cílem jednotlivých akcí je seznámit žáky i vyučující o zmíněných řemeslných činnostech a metodách práce s různými materiály. 

Kladívko a hřebíček

Polytechnické workshopy určené pro předškolní oddělení mateřských škol jsme realizovali v období leden-březen 2024. Cílem jednotlivých setkání byl nácvik zatloukání hřebíků za pomocí klasického (zámečnického) kladiva.

Akce se konala vždy v prostorách mateřských škol z ORP Slavkov u Brna. Celkem bylo realizováno 17 workshopů, aktivit se zúčastnilo 14 mateřských škol, 257 dětí a 25 vyučujících.  

13. 3. Čteme s nečtenáři v mateřské škole
Setkávání vyučujících a asistentek nad tématy věnující se předškolnímu vzdělávání je jednou z účinných cest ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách. V tomto případě se jednalo o lekci rozvoje kritického myšlení prostřednictvím čtení s dětmi v předškolním oddělení s následnou besedou o vhodných dětských knihách s jejich ukázkami. Ukázková lekce pro děti v předškolním oddělení byla vedena s knihou Krtkův černobílý svět v mateřské škole Hrušky. Lektorkou workshopu byla Mgr. Marika Zadembská, vedoucí dětského oddělení knihovny v Třinci.  

22. 2. - Polytechnická soutěž "STAVÍME DŮM"

Jednalo se o soutěž tříčlenných týmů žáků 8. ročníků, které měly za úkol sestavit maketu dřevěné roubenky, nainstalovat elektrické obvody (zapojení světla, zásuvky, sirény) a vyplnit kvíz vztahující se k dané problematice. Akce se konala v ZŠ Šaratice. Při soutěži byla využita autorská pomůcka našeho MAPu - elektropanel. 

15. 2. - Opičák Pepa do každé školky (a nejen tam)
Workshop pro vyučující a asistentky mateřinek jsme uspořádali ve spolupráci s lektorkou Silvií Makovskou Menouškovou - ředitelkou MŠ Lovčičky a spoluautorkou didaktických materiálů, jejichž spojovacím článkem je opičák Pepa. 

13. 2. - Současné problémy rodin a dětí
Akce pro vedoucí pracovníky škol, zástupců zřizovatelů i dalších subjektů byla připravena ve spolupráci MAP IV a OSPOD Slavkov u Brna. Hlavní téma "nejlepší zájem dítěte" - tedy vzájemné informování zaměřené na sociálně právní ochranu dětí a spolupráci v území.