Pozorujeme přírodu

Náš MAP IV za podpory S. O. S. Slavkov u Brna připravil pro školní družiny aktivitu s názvem


Pozorujeme přírodu


Lektor: Petr Navrátil

Délka: 45 minut (max. 60) – činnost na dohodnutém místě, nezapočítává se přesun dětí

Náplň workshopu pro děti ve školních družinách:

  • řízené pozorování v přírodě v okolí vaší obce (místo dle domluvy)

  • plnění úkolů  

Koordinátorem akce je Zuzana Schořová.

Aktivita bude připravována dle zájmu školních družin. V případě většího zájmu se mohou workshopy konat také v září.

Zájemcům doporučujeme zaslat základní informace do 22. 2. na e-mail map.schorova@seznam.cz:

  • název školy, kontaktní osoba školní družiny

  • počet skupin (s počtem žáků)

  • poznámky k termínu (vhodná doba zahájení, nevhodný den v týdnu)

  • poznámky k místu v okolí obce (případně bude dohodnuto s lektorem) 

Těšíme se na společnou akci