Evaluace

Evaluace procesu místního akčního plánování v SO ORP Slavkov u Brna

Děkujeme všem, kterým není lhostejné vzdělávání dětí v našem území, za vyplnění anonymního dotazníku. Pomůžete nám posoudit účelnost, dopady a udržitelnost místního akčního plánování v území. 

Evaluace místního akčního plánování je nedílnou součástí tohoto procesu. Cílem činnosti je celkové vyhodnocení dopadu místního akčního plánování (MAP) v území SO ORP Slavkov u Brna, který probíhal od roku 2016 v rámci realizace projektů MAP I a MAP II, případně MAP III. Proces vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání – Postupy MAP III; konkrétně se jedná o aktivitu A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

V průběhu procesu oslovíme různé cílové skupiny - pedagogické pracovníky všech typů škol, pracovníky neziskových organizací, rodiče dětí a žáků, veřejnost, zřizovatele škol v ORP SO Slavkov u Brna

Otázky pro rodiče dětí a žáků základních škol
Pro rodiče dětí předškolního věku a žáků základních škol jsme připravili dva krátké anonymní online dotazníky. K jejich vyplnění stačí pár minut. 
Děkujeme za váš čas a poznatky. 

Proces evaluace bude probíhat od března do listopadu 2023 a budou při něm využity různé způsoby a metody. Vyhodnocení procesu bude zpracováno v závěrečné evaluační zprávě koncem projektu MAP III.  

Budeme vás informovat.

V rámci této aktivity bude hodnocena zejména účelnost, dopady a udržitelnost místního akčního plánování v území; zodpovězeny budou základní evaluační otázky. Vyhodnocení bude zpracováno s ohledem na cílové skupiny, které jsou zapojeny do vzdělávacího procesu v SO ORP Slavkov u Brna. Vyhodnocování bude realizováno prostřednictvím naplánovaných a uskutečňovaných evaluačních aktivit.