informativní setkání ke kvalitě vzdělávání

Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

21. února 2023 od 9.00

Městský úřad Slavkov u Brna, zasedací místnost

Cílem setkání je informovat o výstupech společného plánování v projektu MAP, o realizaci konkrétních aktivit spolupráce, získat náměty a připomínky do dalšího období. Společným cílem je také získat v rámci diskuze podněty ke kvalitě a efektivitě vzdělávání v území ORP. 

Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Je vhodné se na akci přihlásit.

Další informace: J. Schovancová - slavkovsko@seznam.cz

Těšíme se na setkání!

PROGRAM JEDNÁNÍ

  • Akční plánování vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna
  • Knihovny v obcích Slavkovska v procesu vzdělávání
  • Aktuální finanční zdroje pro školství a zájmové vzdělávání
  • Učíme děti o Slavkovsku
  • Strategické a koncepční dokumenty ke vzdělávání v obcích do roku 2030
  • Různé, diskuse na téma vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

Z organizačních důvodů doporučujeme registraci na akci.