kalendář akcí

26. 6. 2021 - V současné době na této stránce najdete upoutávky a odkazy na akce, které jsme uskutečnili v posledních měsících školního roku 2020/2021.

Na prázdniny neplánujeme žádné aktivity. Přejeme dětem, jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům pěkné počasí pro jejich soukromé akce a těšíme se na všechny v novém školním roce. 
Od začátku měsíce srpna začneme plnit stránky upoutávkami na naši činnost ve školním roce 2021/22, a tedy ve 4. roce našeho projektu. 

Akční plán pro rok 2021 vychází z klíčových aktivit Implementace projektu, návrhů pracovních skupin i potřeb jednotlivých cílových skupin. Byl také přizpůsoben současné situaci v naší republice. 
Aktivity připravujeme. Prosím, sledujte tuto stránku. 

Vážení vedoucí pracovníci škol, učitelé, rodiče, vedoucí zájmových kroužků i všichni další, kterým není lhostejné vzdělávání dětí v ORP Slavkov u Brna, připravujeme akce pro vás i vaše děti a žáky. Harmonogram průběžně doplňujeme. 
Pokud chceme sdělit o některých akcích více, případně pokud je nutné se na akci registrovat, najdete informace na stránce akce - klikněte na obrázek na této stránce.