kalendář akcí

Vážení vedoucí pracovníci škol, učitelé, rodiče, vedoucí zájmových kroužků i všichni další, kterým není lhostejné vzdělávání dětí v ORP Slavkov u Brna, připravujeme akce pro vás i vaše děti a žáky. 
Harmonogram průběžně doplňujeme. Informace o akcích podá J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).
Pokud chceme sdělit o některých akcích více, případně pokud je nutné se na akci registrovat, najdete informace na stránce akce - klikněte na obrázek na této stránce. 

Pojď, budeme si číst!
výstava dětských knih 
květen, červen
Městská knihovna Slavkov u Brna

Setkání ředitelů základních škol
11. 6. od 14.00
zasedací místnost Městského úřadu Slavkov u Brna

Jednání Řídícího výboru MAP

25.6. - 10.00
zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna