elektropanel

Jedná se o praktický workshop, který má za cíl seznámit pedagogy základních škol s polytechnickou elektropomůckou  umožňující sestavování reálných elektrotechnických obvodů. Napomůže tak žákům pochopit základní fyzikální principy a mechanismy. 

Na workshopu bude k dispozici 5 stavebnic, z nichž každá sada obsahuje baterii, bzučák, vypínače, zásuvky, žárovky. Seminář nastíní pedagogům, jak pomocí této stavebnice rozvíjet klíčové kompetence žáků ve výchovně-vzdělávacím procesu, zejména z oblasti fyziky a  pracovních činností.

Obsah workshopu:

  • Představení panelu
  • Seznámení s jednotlivými komponenty
  • Praktická ukázka
  • Vlastnoruční sestavení elektrického obvodu s využitím nářadí z mobilní dílny
  • Diskuze, dotazy, nápady, sdílení dobré praxe

Lektor: Patrik Hrozek

Termín: 20. 10. 2020 od 15:00

Čas: 120 minut

Místo: zasedací místnost radnice, Slavkov u Brna

Registrace zájemců do 10. 10. 2020
Další informace podá 
Patrik Hrozek, tel. 776 644 046, map2slavkov@seznam.cz

Elektropanel je autorskou pomůckou realizačního týmu MAP II a byl již využit při soutěži tříčlenných týmů žáků 7. a 8. ročníků v roce 2020. Je součástí výměnného fondu a jednotlivé školy v ORP si ho mohou zapůjčit pro výuku svých žáků. Další informace o výpůjčce získají vyučující na workshopu. 

Workshop je financován z projektu, pro účastníky je zdarma.