Čteme s dětmi knížky

Husa Líza

Materiál je určený pro rodiče, ale také pro vyučující v mateřských školách po návratu dětí. Vybrali jsme oblíbenou knihu Petra Horáčka - HUSA LÍZA. A co materiál obsahuje?

  • Poslechové video s krátkou zvířátkovou rozcvičkou,
  • pracovní list pro různé další aktivity s dětmi.

Video se čtením příběhu, včetně krátké rozcvičky