seznamujeme s i-učebnicí Slavkovska

Jedná se o otevřené setkání pracovních skupin, které je určeno také zájemcům z řad vyučujících, asistentů ZŠ i MŠ s cílem podpořit místně zakotvené učení.

Jedná se o dva identické webináře, které povede Jitka Schovancová. 

středa 21. 4.

13.00 až 14.00

středa 21. 4.

18.00 až 19.00

Obsahem webináře bude seznámení s obsahem učebnice, jejími interaktivními prvky, využitím v základních i mateřských školách našeho regionu a při činnosti neziskových organizací. 

Semináře, webináře pro ostatní zájemce budou pořádány ve školním roce 2021/2022.

Registrace je nutná z organizačních důvodů do 19. 4.
Přihlásit se je možné přes registrační formulář.
Případně lze zaslat e-mail na slavkovsko@seznam.cz

Před webinářem budou rozeslány na e-mail instrukce pro přihlášení. Akce se uskuteční v online prostoru, v "učebně našeho MAPu" v prostředí Whereby.

Další informace podá J. Schovancová, slavkovsko@seznam.cz.