Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

průvodce rodiče     

určeno rodičům žáků od 4. ročníku našich základních škol

K dispozici (ke stažení) rodičům v období únor až červen 2022.

Autorky: 

Petra Šnepfenbergová (kariérová poradkyně, Národní cena kariérové poradenství 2018)
Andrea Csirke 

Mezi jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které musí žáci před ukončením základní školní docházky učinit, patří volba povolání. Při rozhodování dítěte o budoucí profesi je důležitá role rodiny, rodičů, kteří velmi významným způsobem ovlivní tento životní milník.
Proč diskutovat se svým dítětem o tom, čím bude až vyroste a bude vycházet ze základní školy? Víte, jak můžete své dítě podpořit? Máte na své dítě a jeho schopnosti objektivní náhled? Jak zajistit, aby se uplatnilo na trhu práce, bylo pracovně úspěšné a spokojené?

Stáhněte si publikaci a čtěte... 

Obsah:

  • Svět práce
  • Vliv rodiny
  • Rodičovské role (rodič jako vzor, rodič jako průvodce poznáním, jako podporovatel, jako zprostředkovatel reality, jako nositel informací)
  • Od rozhodnutí k nástupu na školu
  • Od přihlášky k přijetí na střední školu
  • Možnosti změny studia
  • Karierové poradenství na škole a spolupráce rodiče se školou

Publikace je ke stažení ve formáte pdf.