Kladívko a hřebíček

Workshopy pro mateřské školy - aktivita podporující polytechnické vzdělávání dětí

Určeno pro děti z předškolního oddělení 

V současné době nejsou již volné termíny!!


Lektor: Mgr. Patrik Hrozek

Termín: leden až březen 2024
Čas: 45 minut

Místo: prostory mateřských škol

Popis aktivity:

Workshop je zaměřen na práci se dřevem a pracovním nářadím.

Děti budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů.

Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 15 dětech (jiný počet po dohodě).

V rámci workshopu si děti z dřevěného polotovaru vytvoří netradiční výrobek, který jim určitě udělá radost. 


Program:

1. Seznámení s pracovním nářadím, bezpečnost při práci.

2. Nácvik zatloukání hřebíků do dřevěného hranolu.

3. Výroba dřevěného ježka/robotka (broušení, zatloukání, výtvarné ztvárnění).

4. Výstavka jednotlivých výrobků.

Na akci je nutné jednotlivé třídy registrovat do 20. 1. 2024. Nutné je uvést počty dětí, především kvůli přípravě materiálu. Další informace podá a registraci přijímá Mgr. Patrik Hrozek – map.hrozek@seznam.cz

Materiál a nářadí zajišťuje realizační tým MAP IV. Akce je hrazena z projektu, pro děti MŠ v ORP Slavkov u Brna je zdarma.