Kuřátka - práce se dřevem

MAP II nabízí mateřským školám na období říjen až listopad 2020 náhradní termíny workshopů

Workshop pro mateřské školy / aktivita podporující polytechnické vzdělávání dětí 

Popis aktivity:

Předškolní děti si v rámci tohoto workshopu vyrobí dřevěné kuřátko.

Děti budou pracovat pod vedením lektora / zástupce realizačního týmu MAP II a za doprovodu pedagogů. 
Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě).

Program:

1. Seznámení s pomůckami, bezpečnost práce

2. Vlastní tvoření

3. Výstavka

Nářadí a doprovodný program zajistí realizační tým MAP II. 

Lektor: Patrik Hrozek
Organizace: 45 minut v prostorách MŠ
Termín: březen, duben 2021

Registrace termínů: Patrik Hrozek, tel. 776 644 046, map2slavkov@seznam.cz