matematika a přechod žáků z I. stupně na II.

Řešíte ve škole s ostatními pedagogy

- jak zapisovat slovní úlohy a postup jejich výpočtu,
- jak postupovat při písemném dělení či násobení víceciferným činitelem,
- jak vysvětlit žákům správně převody jednotek,
- jak rýsovat a zapisovat úsečky a 
- další matematická zadání?

Vám je určeno setkání, na kterém se budeme věnovat přechodu žáků z I. stupně na II. a s tím spojenými případnými problémy v matematice.

Termín: pondělí 25. dubna 2022

Čas: 14.00 -16.00

Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí - zasedací místnost radnice
Setkání povede Mgr. Jitka Schovancová

Akce je určena
vyučujícím matematiky na I. i II. stupni.

Doporučujeme také pedagogům malotřídních škol, jejichž žáci odchází po absolvování I. stupně na úplné základní školy. 

Naším cílem je společná debata nad problematikou a případné sjednocení požadavků na naše žáky. Doporučujeme také pedagogům malotřídních škol, jejichž žáci odchází po absolvování I. stupně na úplné základní školy. 

Registrace
Doporučujeme registraci na akci z organizačních důvodů. Děkujeme za nahlášení účasti do 22. dubna 2022 přes registrační formulář, případně je možné zaslat zprávu na slavkovsko@seznam.cz (J. Schovancová). 

Pokud již nyní máte námět do diskuse, zašlete nám ho. Seminář se koná v rámci celoročního setkávání vyučujících základních škol.

Seminář je financován z projektu, pro účastníky je zdarma.