věnujeme se dětem

Vážíme si práce neziskových organizací a snažíme se s nimi v rámci MAP spolupracovat a podporovat je.    


S kým spolupracujeme?