věnujeme se dětem

Vážíme si práce neziskových organizací. Proto pro ně připravujeme různé akce. Jsou vhodné nejen pro organizace pracující s dětmi do 15 let. B
ližší informace v sekci aktivity. 

Na duben plánujeme seminář na téma První pomoc při práci s dětmi. 

Věříme, že semináře přinesou zástupcům organizací cenné informace. 


Zveme také na seminář, který organizuje ANNOJMK. 


3. pracovní verze seznamu neziskových organizací ke stažení  zde.

Máte připomínky, doplnění? Vyplňte dotazník o vaší organizaci!


Dny Slavkova - 3. červen 2017 - (mini)veletrh zájmových organizací

Schůzka s pracovním názvem "Spolupracujeme s domečky" se konala ve středu 3. května

Označením "domeček" myslíme nejen neziskové organizace, které se věnují předškolním dětem i žákům I. stupně základní školy, ale také skupiny rodičů, které mají o spolupráci zájem. 

Připravujeme spolupráci například v následujících oblastech: vzdělávací akce pro rodiče dětí, aktivity pro předškolní děti, rozvoj čtenářství a zájmu o matematiku u dětí do 10 let věku, aktivity pro nadané děti, technické kroužky a příprava jejich vedoucích. Spolupráci v těchto oblastech bychom chtěli rozvíjet hlavně od září 2017. Některé aktivity připravujeme již nyní, nad dalšími uvažujeme.

V současné době připravujeme konkrétní podobu spolupráce s organizacemi, které mají o ni zájem. 

Setkání zástupců neziskových organizací ORP Slavkov u Brna se konalo ve středu 25. ledna 2017  

Materiály z akce, seznam dotačních titulů Jihomoravského kraje a další informace byly zaslány na kontaktní adresy neziskových organizací.