nová informatika prakticky

nová informatika v RVP ZV na I. stupni prakticky
akce určená především pro vyučující informatiky na I. stupni základních škol v ORP
 

Termín: pondělí 27. 9. 2021

Čas: 8:25-13:30
Místo:
 
zasedací místnost radnice, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

Program:

8:00-8:25 - Registrace

8:25 - Zahájení

8:30-9:30 - Robotické hračky ve výuce: Robot Ozobot a Bee-Bot (P. Hrozek, J. Schovancová)

9:45-10:45 - Základy robotiky s Lego Wedo 2.0 (P. Hrozek)

11.00-12:00 - Scratch: začínáme programovat (V. Vybíral)

12.30-13:15 - Ukázka pokročilejší práce s Legem (V. Vybíral) nebo Práce s daty (J. Schovancová)

13:30 - Zakončení

Cílem akce není podrobně seznamovat s obsahem změn, začleněním jednotlivých aktivity do výuky.
Jednotliví lektoři účastníky prakticky seznámí s vhodnými pomůckami, aplikacemi, představí konkrétní úkol. Následně je možné domluvit zapůjčení pomůcek pro vlastní vyzkoušení.  

Pro práci s některými aplikacemi doporučujeme účastníkům vlastní notebook. Akce je brána jako celek, není možné přihlašování na jednotlivé části. 

Registrace:

Na akci je nutné se registrovat. Děkujeme za nahlášení účasti do 20. září 2021 přes registrační formulář, nebo je možné přihlásit se zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz.


Další informace: J. Schovancová - slavkovsko@seznam.cz
Akce je financována z projektu, pro účastníky je zdarma. Občerstvení zajištěno.