základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů

Seminář je určen pro zájemce z řad pedagogických pracovníků, vedoucích NNO, rodičů - zájemcům o tuto problematiku.

Termín: úterý 10. dubna 2018
Čas: 16.00 -18.30

Místo: Komunitní centrum Korálky, Slavkov - vchod z ulice Polní
Lektoři ze společnosti PMeduca - vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR.

Registrace: Kapacita byla naplněna. Již není možnost se registrovat.  

Program semináře:

1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů (např. odřeniny, krvácení, zlomeniny)
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí různého věku
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)

  • Další informace: J. Schovancová slavkovsko@seznam.cz
  • Přezůvky s sebou.
  • Seminář je financován z projektu MAP, pro účastníky je zdarma.