stavíme dům

MAP IV společně se Základní školou a mateřskou školou Šaratice pořádají
polytechnickou soutěž pro žáky 8. ročníku spojenou s praktickým workshopem pro vyučující 

STAVÍME DŮM

Místo: Základní škola Šaratice

Termín: 22. února 2024 

Časový harmonogram:

  • 8:00 – zahájení soutěže
  • 8:15–11:15  zpracování úkolů, přestávky
  • 11:30  vyhodnocení

Schůzka pedagogů bude probíhat v čase od 10:00 do 10.45. 

Soutěž - popis aktivity

Soutěž je určena pro žáky základní školy; tým je tříčlenný, složený z žáků 8. tříd. Družstvo má za cíl postavit maketu dřevěné roubenky ze stavebnice Walachia a tuto osadit elektrickým obvodem jehož součástí je baterie, žárovka, bzučák. Po splnění zadaného úkolu bude model předán porotě k hodnocení. Pro zpestření soutěže bude zařazen i krátký kvíz vztahující se k dané problematice.

Workshop pro vyučující 2. stupně základních škol má za cíl:

  • seznámit se soutěží, tj. s využitými materiály, postupy, především s pomůckou "elektropanel" (autorskou pomůckou projektu MAP II),
  • diskutovat nad modifikací této soutěže, nad návrhy na nové aktivity a
  • především získat informace o možnosti a podmínkách uspořádání identické soutěže v dalších základních školách Slavkovska.
  • Samozřejmostí diskuse je podpora rozvoje moderních didaktických metod.  

Pedagogové, v případě zájmu zúčastnit se workshopu, kontaktujte organizátora akce, pana Patrika Hrozka. Děkujeme. 
map.hrozek@seznam.cz, tel. 
776 644 046