Systém péče o žáky se specilními vzdělávacími problémy na ZŠ

Na akci máme 3 volná místa!

Ve spolupráci se společností EDUPRAXE s. r. o. zveme pedagogické pracovníky základních škol v ORP Slavkov
u Brna na akreditovaný workshop s názvem Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími problémy na ZŠ.

Termín: pondělí  21. března 2022 od 13:00 do 16:30 

Místo: Slavkov u Brna, zasedací místnost radnice, Palackého náměstí 65

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům ze základních škol (učitelům 1. a 2. stupně, asistentům pedagoga, vychovatelkám školních družin, poradenským pracovníkům). 

Obsah workshopu:

  • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání a změny v oblasti péče o žáky se SVP ve školách
  • Kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření
  • Stupně podpůrných opatření
  • Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků v oblasti podpory žáků 
  • Individualizace výuky a podpůrná opatření 1. stupně - náměty na jejich realizaci ve školní praxi
  • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně - náměty na jejich realizaci ve školní praxi na základě doporučení školských poradenských zařízení
  • Dokumentace spojená s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o akreditovaný seminář, na který je nutno se přihlásit. 
Pro vyučující ze škol v ORP Slavkov u Brna zdarma.