MAP IV - Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna pokračuje v realizaci projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna Časový harmonogram: 1. 12. 2023–31. 12. 2025 

Reg. č. projektové žádosti: CZ.02.3.XX/00/23_017/0008321

Cílem projektu s podporou EU (v rámci OP JAK, s gescí MŠMT) je zvyšování kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ a zájmových organizacích pracujících s dětmi do 15 let na území SO ORP Slavkov u Brna. Projekt navazuje na realizované MAP (místní akční plány vzdělávání) I, II a III, které kontinuálně běžely od roku 2016. Plánovány jsou jak aktivity přímého vzdělávání dětí, žáků, jejich rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků či pracovníků zájmových organizací a další veřejnosti (Akční plány MAP 2024, 2025), tak i akce spolupráce škol, obcí (zřizovatelů škol), resp. další metodický rozvoj místního akčního plánování včetně kooperace s MŠMT, NPI ČR, JMK a ITI BMO. Kvalita aktivit a procesní stránky realizace MAP bude zajištěna prostřednictvím průběžné evaluace.