prorodinné aktivity

Otevřené online setkání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání 

Rádi přivítáme v online prostoru zástupce neziskových organizací, rodičů, seskupení rodičů, zástupce mateřských i základních škol 

Termín: středa 3. 3. 2021 v 18:00

Cílem akce je seznámit zúčastněné s konkrétními aktivitami, které připravují neziskové organizace, obce, ale také skupiny nadšenců pro rodiny s dětmi nejen v době "kovidové".

Program:

  1. Spolupráce v ORP
  2. KOS Křenovice a nabídka aktivit pro rodiny s dětmi - J. Schovancová
  3. Němčánek - příměstské tábory a další akce - P. Hrozek
  4. Lesní klub Pampeliška - aktivity v zámeckém parku ve Slavkově - A. Marková
  5. Centrum Ententyky - představení aktivit ve Slavkově a Heršpicích - L. Štefánková
  6. Inspirace odjinud - Z. Schořová
  7. Nabídka projektových dnů různého zaměření pro neziskovky, školky, obce - J. Schovancová
  8. Diskuse, sdílení zkušeností

Setkání se uskuteční v online prostoru, v "učebně MAPu" v prostředí Whereby.

Další informace: 
Registrace je nutná do 1. 3. 2021. Přihlásit se je možné přes registrační formulář, nebo lze zaslat e-mail na slavkovsko@seznam.cz.
Před webinářem budou rozeslány na e-mail instrukce pro přihlášení.