komiksové workshopy

12. říjen - úterý se 2 komiksy a panem Vydrou


Jan Amos Komenský v Holubicích a v Kobeřicích

úterý 12. října v 8.00

Co o akci říká pan Vydra?

Žáci 5. ročníku se něco dozví o komiksu, abychom věděli jak na něj, zpracujeme lehce vědomostní a trochu zábavný kvíz o Komenském a krátký komiksový storyboard o něm vytvoříme. No a nějaké to překvapení také bude, hlavně aby nás to všechny bavilo. 

Storyboardthat

12. října v 11.00
místo a zájemce ještě nemáme

Hledáme pedagoga II. stupně, který má zájem uskutečnit tento workshop se svými žáky. 

Co o akci říká pan Vydra?
Komiksový workshop je určený pro alespoň minimálně zdatné uživatele PC. Budeme pracovat v on-line prostředí grafického editoru Storyboardthat.com, určeného pro tvorbu storyboardů, který se také naučíme používat. Kromě toho si řekneme opět něco teoretického o komiksu, musíme umět sestavit příběh tak, aby byl pro storyboard použitelný. Výstupem bude zpracovaný storyboard ve formátu PDF. Účastníci pracují v malých týmech (dvou až tříčlenných), podmínkou jsou samozřejmě PC s použitelným připojením k internetu. 

Pokud máte zájem uskutečnit tuto akci na vaší škole, okamžitě pište J. Schovancové (slavkovsko@seznam.cz), případně volejte 602 763 683. Seminář je financován z projektu MAP II, pro účastníky je zdarma.

Co nabízíme ostatním pedagogům?

Všem zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se výuky na těchto workshopech a získat tak informace pro práci se svými žáky. 
Informace zašleme před akcí. Stačí se přihlásit. 

Přihlašovací formulář pro zájemce z řad vyučujících