kyberšikana

Pracovní listy

s náměty pro žáky na II. stupni základních škol - stránka v úpravě!

Stále více jedinců tráví svůj volný čas ve virtuálním světě, bez kterého si již ani nedovedou představit svůj život. Tento přináší četná pozitiva, ale zároveň také hrozby, o kterých by se mělo více s dětmi diskutovat. 

Stále více používáme slovo kyberšikana. Řešme s dětmi situace, se kterými se mohou setkat.  

Fiktivní příběh - přečtení textu