pracovní listy povolání

povolání Slavkovska v pracovních listech

V rámci projektu pracujeme na databázi pracovních listů pro výuku předmětu "volba povolání" na základních školách v ORP Slavkov u Brna. 

Víme, že již bylo vytvořeno množství různých databází pracovních listů, které se věnují tématu kariérového poradenství.
V čem jsou naše pracovní listy jiné?
Věnují se našemu regionu, Slavkovsku. 

 • Žáci zde najdou informace o povoláních, které mají uplatnění v regionu.
 • Úkoly jsou zaměřeny na firmy z naší oblasti. 
 • Pracovní listy odpovídají věku žáků od 7. do 9. ročníku. 
 • Žáci se díky pracovním listům dozví také zajímavé, nové informace o jednotlivých povoláních. Praktické úkoly jsou zaměřeny vždy na dané povolání. 
 • PL poskytují informace o středních školách Jihomoravského kraje.

Doporučení

 • Pracovní listy jsou určeny jak pro práci v hodinách, tak pro současnou online výuku. Předpokládají práci s internetem. 
 • Jsou určeny jednotlivcům. Mohou být ale využity i při práci ve skupinách.
 • K dispozici jsou ve dvou formátech - pro tisk (pdf) ke stažení z tohoto webu. Pro práci na počítači (wordovský formát) zašleme na vyžádání.
 • Listy mají působit motivačně, nedoporučujeme jejich hodnocení. 
 • Předpokládaná délka práce s pracovním listem je 1 vyučovací hodina. 
 • K pracovním listům neexistují řešení, některé otázky jsou otevřené - mají větší množství správných odpovědí. (Připravujeme ale odpovědi na některé z nich.)
 • Vyplněné pracovní listy by měly sloužit žákům k jejich osobní potřebě. Vhodným zakončením práce je diskuse o daném povolání v hodině, s rodiči nebo ve skupině spolužáků. 

Soubory je možné stáhnout podle jednotlivých povolání, případně zazipované zašleme jako celek. Odkazy jsou vkládány postupně. Info na slavkovsko@seznam.cz. 

Databáze

 • instalatér
 • truhlář
 • nástrojař
 • manipulant poštovního provozu a přepravy
 • veterinární asistent
 • zahradník
 • oční optik
 • učitelka v mateřské škole
 • technik ve stavebnictví
 • opravář zemědělských strojů
 • bankovní pracovník
 • reprodukční grafik pro média
 • multimediální tvorba
 • programátor
 • knihovník
 • sociální činnost 
 • chemie potravin
 • ochrana majetku, osob a zdraví