školní družiny

Nabídku aktivit pro školní družiny na období březen až září 2019 jsme představili vychovatelkám školních družin na setkání, které se konalo 6. února. (Do škol, které se setkání nezúčastnily, posíláme nabídku elektronicky.)

Jedná se o programy z oblasti přírodovědné, technické a environmentální:  

1. Ozoboti ve vaší družině
2. Jaro přilétá
3. Bezpečné zastávky
4. Mokřad  

Zájemci o akce se mohou přihlašovat pomocí online formuláře na této stránce. Akce budou pro družiny v ORP Slavkov u Brna zdarma. Po přihlášení budou školní družiny kontaktovány pracovníky RT a domluveny konkrétní termíny a podmínky.   

Informace k programům:

Maximální počty dětí ve skupinách k jednotlivým programům:

Ozoboti: 24 dětí
Přilétá k nám jaro: 1 oddělení
Mokřad: 15 dětí
(ne)bezpečné zastávky: neomezený počet

Další informace podá J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz) nebo P. Hrozek (map2slavkov@seznam.cz).