inspirace pro rodiče a pedagogy dětí z I. stupně

Výuka s Českou televizí - UčíTelka - každodenní program, lze sledovat i zpětně

Doporučují vyučující z našeho ORP

Procvičování pro I. stupeň ZŠ - ČJ, AJ, M a Člověk a jeho svět
Úlohy z češtiny - zažij radost s češtinou - spousta cvičení pro různé věkové kategorie 
Brumlík - procvičování předmětů I. stupně
Stránky 3. B - spousta zajímavých materiálů na procvičování, i AJ

Dopravní výchova - Markétin dopravní test - možnost vybrat různé testy (dopravní značky, křižovatky, cyklista, chodec, první pomoc...)

1. třída

Veselá chaloupka - pracovní listy do ČJ, M
Berneška - procvičování matematiky a prvouky
Školákov - online procvičování ČJ a M
Matika in - online procvičování M - Hejného metoda. Většinu cvičení lze využít i pro běžnou výuku  

I. stupeň
Onlinecvičení.cz - čeština a matematika pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Školákov - online procvičování - český jazyk, prvouka, matematika, vlastivěda, anglický jazyk - pro 1. až 5. ročník
Škola s nadhledem - interaktivní cvičení pro online procvičování různých předmětů (M, ČJ, AJ, prvouka, přírodověda)
Zlatka -  úlohy z finanční matematiky
Matika in - online procvičování M - Hejného metoda. Většinu cvičení lze využít i pro běžnou výuku

Matýskova matematika -  výukový portál pro online výuku matematiky od 1. do 5. ročníku ZŠ
Luštěnky - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ - využívají základky v našem ORP