školy školám

Hledáme školy a školky v ORP pro cílenou spolupráci!

Cílem je spolupráce MAP se školami:
- jako spoluorganizátory aktivit v ORP, 
- jako iniciátory aktivit a zdroji námětů,
- jako zdrojem činností v jejich školách pro sdílení dobré praxe.

Spolupráci bychom chtěli rozvíjet od školního roku 2019/2020. Nemusí se týkat všech uvedených oblastí.

Konkrétně - aktivity školy
1. oblast - sdílení dobré praxe 
- organizování aktivit pro pedagogické pracovníky v ORP na vlastní škole (1-2 témata za pololetí školního roku)
2. oblast - metodická spolupráce v rámci vzdělávání PP
- návrh témat seminářů, problematických oblastí ve vzdělávání 
3. oblast - spolupráce při návrhu a přípravě projektů škol

Konkrétně - aktivity MAP
1. oblast - sdílení dobré praxe
- finanční, organizační, metodická a propagační podpora akcí
- finanční podpora vzdělávání ped. pracovníků školy v dané oblasti 
2. oblast - metodická spolupráce v rámci vzdělávání PP
- zajištění lektorů DVPP a podpůrných metodických materiálů

Připravovaná témata spolupráce
matematická gramotnost na základní škole
čtenářská gramotnost na základní škole
polytechnické vzdělávání 
předškolní vzdělávání
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
jazykové vzdělávání 
další témata

Zamyslete se nad tím, zda vaše škola, vaši učitelé nejsou právě tím, co hledáme!
Pokud ano, kontaktujte J. Schovancovou 

slavkovsko@seznam.cz