podpora vhodné profese žáků

Jedna z klíčových aktivit našeho projektu - Implementace - se věnuje podpoře realizace aktivit v území v oblasti kariérového poradenství a volbě vhodné profese žáků, včetně zapojení rodičů do problematiky, a realizaci dalších aktivit zaměřených na tuto problematiku v návaznosti na regionální specifika.


Situace nám letos znemožnila pořádání plánovaných aktivit (například workshopy pro žáky, veletrh povolání). V současné době řešíme, jak tyto aktivity přesunout do online prostoru a žákům i rodičům nabídnout připravované aktivity jiným způsobem. Školy i pedagogy budeme průběžně informovat. 

Veletrh středních škol v Brně a Festival vzdělávání 2020 online

Nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. Zrušení těchto akcí významným způsobem ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména v 9. ročnících výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena a spuštěna nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Na tomto webu jsou umístěny všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství.
Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz. 
Informace KÚ Jihomoravského kraje

Naše připravované aktivity:
- informace pro rodiče,
- pracovní listy - povolání v našem ORP,
- Zakládáme malou firmu - akce pro 8. ročníky a další.