podpora vhodné profese žáků

Jedna z klíčových aktivit našeho projektu - Implementace - se věnuje podpoře realizace aktivit v území v oblasti kariérového poradenství a volbě vhodné profese žáků, včetně zapojení rodičů do problematiky, a realizaci dalších aktivit zaměřených na tuto problematiku v návaznosti na regionální specifika.

Situace nám letos znemožnila pořádání plánovaných aktivit (například workshopy pro žáky, veletrh povolání). V současné době řešíme, jak tyto aktivity přesunout do online prostoru a žákům i rodičům nabídnout připravované aktivity jiným způsobem. Školy i pedagogy budeme průběžně informovat.

Na webu najdete 

Povolání Slavkovska - pracovní listy pro žáky
více informací zde

Uskutečněné aktivity

Jak pomoci dítěti s volbou povolání - pro rodiče

Online seminář určený především pro zájemce z řad rodičů žáků 8. a 9. ročníků (i mladších) , vyučujícím základních škol, kariérovým a výchovným poradcům.  Termín konání - 18. 2. 

info o akci 

Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání - pro rodiče
Materiál pro rodiče žáků 8. ročníků (i mladších) je možné stáhnout z odkazu.

Připravujeme

Pracovní listy pro žáky

Matematika a povolání - ukázka
(připravujeme)


Čím budu? - online hra

aktivity pro žáky 8. a 9. ročníků - připravujeme 

Zakládáme malou firmu

aktivity pro žáky 8. a 9. ročníků připravujeme